امام صادق علیه السلام فرمودند: مَن عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ و مَن خافَ اللهَ سَخَت نَفسَهُ عَنِ الدُّنیا. هر که خدا را بشناسد ترس او در دلش می افتد و هر که از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند. (جهاد النفس، ص ۸۳)

  • 32
  • 3179
  • 23649
  • 96396
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

ماه رمضان 96 - جلسه بیست و دوم

ماه رمضان 96
جلسه بیست و دوم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 31 خرداد 1396 آلبوم : ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه بیست و یکم
29 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه بیستم
27 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه نوزدهم
26 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هجدهم
25 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هفدهم
24 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه شانزدهم
23 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه پانزدهم
22 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه چهاردهم
21 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه سیزدهم
20 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دوازدهم
18 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه یازدهم
17 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دهم
16 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه نهم
15 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هشتم
14 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
آلبوم ها